Soal Fikih MI Kelas 1 Bab 1 Islam Agamaku

0

Latihan soal sumatif harian/ penilaian harian untuk mapel Fikih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) semester 1 dalam bab 1 tentang Islam Agamaku.

Soal Fikih MI Kelas 1 Bab 1 Islam Agamaku

1. Rukun Islam yang pertama adalah ....

a. salat

b. syahadat

c. zakat


2. Syahadat tauhid merupakan pernyataan kesaksian bahwa ....

a. tidak ada Tuhan selain Allah Swt

b. nabi Muhammad adalah rasul Allah Swt

c. nabi Muhammad Saw diutus Allah Swt untuk menyampaikan kebenaran agama Islam kepada seluruh umat manusia


3. Mengakui dan mempercayai bahwa nabi Muhammad Saw merupakan rasul dan utusan Allah merupakan arti dari syahadat ....

a. syahadatain

b. tauhid

c. rasul 


4. Syahadatain artinya ....

a. satu persaksian

b. dua persaksian

c. persaksian manusia


5. Wa asyhadu anna muhammadar rasūlullāh merupakan ....

a. syahadat tauhid

b. syahadat rasul

c. syahadatain


6. Asyhadu allā ilāha illallāh merupakan ....

a. syahadat tauhid

b. syahadat rasul

c. syahadatain


7. Rukun Islam yang kedua adalah ....

a. salat

b. syahadat

c. zakat


8. Dalam sehari semalam, kita melaksanakan salat sebanyak ....

a. 4 waktu

b. 5 waktu

c. 6 waktu


9. Jumlah rakaat shalat Dhuhur adalah ....

a. 2 rakaat

b. 3 rakaat

c. 4 rakaat


10. Jumlah rakaat shalat Ashar adalah ....

a. 2 rakaat

b. 3 rakaat

c. 4 rakaat


11. Jumlah rakaat shalat Maghrib adalah ....

a. 2 rakaat

b. 3 rakaat

c. 4 rakaat


12. Jumlah rakaat shalat Isya adalah ....

a. 2 rakaat

b. 3 rakaat

c. 4 rakaat


13. Jumlah rakaat shalat Subuh adalah ....

a. 2 rakaat

b. 3 rakaat

c. 4 rakaat


14. Jumlah semua rakaat shalat wajib dalam sehari semalam adalah ....

a. 15 rakaat

b. 16 rakaat

c. 17 rakaat


15. Shalat terdiri dari gerakan dan doa  yang diawali dengan gerakan ....

a. takbirotul ihram

b. salam

c. sujud


16. Shalat dapat mencegah dari perbuatan ....

a. terpuji

b. baik

c. keji


17. Orang yang melaksanakan shalat akan mendapat ....

a. dosa

b. kesedihan

c. pahala


18. Rukun Islam yang ketiga adalah ....

a. salat

b. syahadat

c. zakat


19. Zakat wajib dikeluarkan oleh ....

a. semua umat Islam

b. semua orang yang mampu

c. semua umat Islam yang mampu


20. Zakat fitrah dikeluarkan pada ....

a. setiap bulan

b. setiap akhir tahun

c. menjelang hari raya idul fitri


21. Zakat diberikan kepada ....

a. semua orang Islam

b. orang yang mampu

c. orang yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin


22. Zakat fitrah yang dikeluarkan dapat berupa makanan pokok seperti beras sebanyak ....

a. satu kilogram

b. dua kilogram

c. dua setengah kilogram


23. Di bawah ini keuntungan kita mengeluarkan zakat adalah ....

a. membersihkan harta dan jiwa kita

b. merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan

c. semua jawaban benar


24. Zakat mal yang dikeluarkan berupa ....

a. hasil perkebunan

b. mobil

c. rumah


25. Puasa merupakan rukun Islam ke ....

a. 3

b. 4

c. 5


26. Puasa artinya ....

a. mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan

b. menahan diri dari makan dan minum

c. gerakan yang disertai dengan doa


27. Waktu puasa dimulai dari ....

a. terbit fajar sampai waktu maghrib

b. terbit fajar sampai waktu dhuhur

c. terbit fajar sampai waktu ashar


28. Puasa Ramadhan hukumnya ....

a. sunah

b. makruh

c. wajib


29. Salah satu hikmah dari puasa adalah ....

a. membersihkan harta dan jiwa kita

b. melatih kepekaan terhadap saudara- saudara yang kekurangan

c. meringankan beban orang- orang sekitar yang kurang mampu


30. Rukun Islam kelima adalah ....

a. puasa

b. zakat

c. haji


31. Ibadah haji dilaksanakan bagi orang yang mampu, artinya ....

a. mampu secara harta 

b. mampu secara fisik maupun rohani

c. semua jawaban benar


32. Umat Islam melaksanakan ibadah haji di kota ....

a. madinah

b. mekah

c. riyadh


Kunci Jawaban  Soal Fikih MI Kelas 1 Bab 1 Islam Agamaku :

1. B

2. A

3. C

4. B

5. B

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

11. B

12. C

13. A

14. C

15. A

16. C

17. C

18. C

19. C

20. C

21. C

22. C

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. B

30. C

31. C

32. B

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)