Soal PAIBP Kelas 7 Bab 4 Indahnya Kebersamaan dengan Salat Berjamaah

0

Berikut ini Soal PAIBP Kelas 7 Bab 4 Indahnya Kebersamaan dengan Salat Berjamaah lengkap dengan Kunci Jawaban.

A. Soal PG PAIBP Kelas 7 Bab 4 Indahnya Kebersamaan dengan Salat Berjamaah

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, dan D!

1. Jumlah makmum dalam salat berjamaah paling sedikit adalah...

A. satu orang

B. dua orang

C. tiga orang

D. empat orang

Jawab : B


2. Pahala salat berjamaah lebih banyak dibanding salat sendirian, yaitu...

A. 17 derajat

B. 27 derajat

C. 37 derajat

D. 47 derajat

Jawab : B

 

3. Perhatikan pernyataan berikut ini...

1) Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca al-Qur'an

2) Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasilh membaca al-Qur'an

3) Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca al-Qur'an

4) Pak Rosyid berumur 35 tahun dan fasih membaca al-Qur'an

Orang yang tepat dipilih menjadi imam salat adalah...

A. umar

B. aminah

C. farhan

D. rosyid

Jawab : D


4. Perhatikan hal-hal berikut ini....

1) Hujan lebat

2) Sakit

3) Tertinggal satu rakaat

4) Tidak mendapat saf depan

Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan salat secara munfarid adalah....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 4

C. 2 dan 3

D. 3 dan 4

Jawab : A


5. Apabila suami istri ingin melaksanakan salat berjamaah, maka...

A. istri makmum kepada suami dan posisinya di depan suami

B. suami bermakmum dengan istri dan sejajar di samping kanan suami

C. istri bermakmum kepada suami dan sejajar di samping kiri suami

D. istri bermakmum kepada suami dan posisinya di belakang suami

Jawab : D


6. Apabila makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan, maka posisi saf untuk anak-anak perempuan adalah...

A. paling belakang

B. di belakang imam

C. di belakang makmum laki-laki dewasa

D. di depan saf perempuan dewasa

Jawab : A


7. Perhatikan hal-hal berikut ini....

1) Fasih bacaan al-Qur'an

2) Berakal sehat

3) Ballig

4) Sudah mempunyai anak

Hal-hal yang merupakan syarat menjadi seorang imam adalah...

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 2, dan 4

C. 1, 3, dan 4

D. 2, 3, dan 4

Jawab : A


8. Jika seorang imam langsung berdiri setelah sujud kedua pada rakaat kedua, maka makmum hendaknya...

A. langsung duduk untuk tasyahhud awwal

B. mengingatkan dengan batuk-batuk kecil

C. mengingatkan dengan mengucapkan "subhanallah"

D. ikut berdiri sesuai gerakan imam

Jawab : C


9. Hukum melakukan salat berjamaah adalah...

A. sunnah muakadah

B. fardu 'ain

C. fardu kifayah

D. ibadah mahdah

Jawab : A


10. Makmum masbuq adalah makmum yang...

A. ketinggalan salat-nya imam

B. memisahkan diri dengan imam

C. menyesuaikan diri dengan imam

D. tidak mengikuti salat-nya imam

Jawab : A


B. Soal Essay PAIBP Kelas 7 Bab 4 Indahnya Kebersamaan dengan Salat Berjamaah

Jawablah soal berikut sesuai dengan pernyataan!

1. Apa yang dimaksud Shalat berjamaah?

Solat berjamaah adalah solat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.


2. Mengapa Shalat berjamaah lebih utama dari Shalat sendirian?

Solat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat dibanding solat sendirian yang hanya satu derajat kebaikan. Dengan solat berjamaah, dapat mempererat silaturahim.


3. Jelaskan perbedaan antara imam dan makmum!

Dalam solat, imam adalah orang yang memimpin solat, sedangkan makmum adalah orang yang dipimpin dalam solat oleh imam. Imam harus memenuhi syarat tertentu, sedangkan makmum tidak.


4. Kapan bacaan al-FAti¥ah dikeraskan oleh imam?

Bacaan al-Fatihah dikeraskan oleh imam pada solat magrib, isya, dan subuh rakaat pertama dan kedua. Selain itu, pada solat jumat dan solat ied.


5. Apa yang dimaksud munfarid?

Munfarid adalah solat yang dilakukan secara sendirian.


6. Sebutkan syarat menjadi imam!

Syarat imam:

  1. Islam
  2. Mengetahiu syarat dan rukun salat
  3. Fasih dalam membaca ayat ayat al - Quran
  4. Memiliki wawasan agama yang lebih luas dibandingkan yang lain
  5. Berakal sehat
  6. Baligh


7. Mengapa seseorang yang fasih bacaan al-Qur'An tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang belum fasih?

Seseorang yang fasih bacaan al-Qur'annya tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang belum fasih karena orang yang fasih lebih diutamakan menjadi imam bagi yang kurang fasih bacaan al-Qur'annya. Hal ini untuk mendapatkan kekhusyukan solat.


8. Bagaimana cara Shalat makmum yang tertinggal bacaan al-FAti¥ah-nya imam?

Makmum yang tertinggal bacaan al-Fatihahnya imam disebut makmum masbuk. Jika masih al- Fatihah pertama, makmum langsung takbir dan mengikuti imam tanpa perlu mengganti rekaat. Makmum cukup mendengarkan bacan imam, namun boleh juga makmum membaca al- Fatihah dalam hati. Hal ini merupakan perbedaan pandangan ulama namun tidak ada yang salah keduanya.


9. Bagaimana sikapmu apabila pada saat Shalat berjamaah imam salah melakukan gerakan Shalat?

Apabila pada saat salat berjamaah imam salah melakukan gerakan salat, sebagai makmum laki- laki dapat mengucapkan subhanallah. Sedangkan makmum perempuan menepuk pahanya sendiri sehingga menimbulkan suara yang dapat didengar imam. Suara perempuan adalah aurat sehingga tidak boleh mengucapkan subhanallah seperti laki- laki.


10. Jelaskan ciri-ciri perilaku orang yang senang Shalat berjamaah!

Ciri-ciri perilaku orang yang senang salat berjamaah:

  1. Ketika mendengarkan azan segera ke masjid dan meninggalkan pekerjaanya sementara waktu.
  2. Mengajak teman - temannya untuk salat berjamaah.
  3. Perbuatannya sehari- hari lebih terjaga dengan terpuji
  4. Suka menjaga tali persaudaraan.

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)